مقررات عمومی تبلیغات پیتای کلیه اصول و رویه‏‌های پیتای منطبق با قوانین و مقررات و دستورالعمل های جمهوری اسلامی ایران و نهاد های دولتی تابعه آن است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت این قوانین است. پیتای حق اصلاح و تغییر شروط این توافقنامه را به صورت کلی یا جزئی داراست محتویات این وبگاه بر اساس بنرهای طراحی شده توسط آگهی دهنده یا طراحی شده توسط پیتای و با توجه به اطلاعات آگهی دهنده صورت می پذیرد، ارائه می شود. بدین معنا که پیتای هیچ‌گونه تعهدی در خصوص محتوای تبلیغات، کارکردهای خاص آنها، قابل اعتماد بودن و مناسب بودن برای نیازهای کاربر نخواهد داشت. درصورت بروز قطعی سایت به علل قاهره یا به دستور مقامات دولتی و قضایی ویا هر علت دیگری، آگهی دهنده موافقت خود را با تعلیق تعهدات پیتای تا زمان وصل مجدد سایت را اعلام می نمایند.